RESEARCH CHEMICALS KOPEN

research chemicals kopen

research chemicals kopen

Blog Article

2-FDCK werd samen met ketamine in 1962 uitgevonden in de zoektocht naar alternatieven voor phencyclidine (PCP) door een professor in de organische chemie in het Parke Davis Lab, namelijk Calvin Lee Stevens aan de Wayne State University (1923-2014). In 1965 werd ontdekt dat ketamine gebruikt kan worden als verdovingsmiddel voor mensen en dieren. Het geeft een zogenaamde dissociatieve pijnstilling: de patiënt lijkt wakker, maar reageert niet op pijnprikkels. Iets wat bij operaties natuurlijk bijzonder lekker werkt, omdat je de patiënt eventueel tijdens een operatie nog vragen kan stellen. . Echter er is nog veel onderzoek nodig om het medisch protocol eventueel te herschrijven naar 2-FDCK. Meer informatie over research chemicals kopen.

Report this page